Uthole elinye ithuba

By Drum Digital
02 August 2012

Ingabe kwakhala nyonini emhlabeni! Abantu abaningi ikakhulukazi abasebasha babhuqwa yizidakamizwa.

Sibe nenhlanhla yokuxoxisana nensizwa ebiyaziwa “ngenkosi” yasemsakazweni ngenxa yekhono layo kulo mkhakha kaqed’isizungu. Ibilokhu isishaya indiva ingafuni ukuxoxisana nathi kuze kwaba ngemva kweminyaka emithathu.

Ivumile ukuba izidakamizwa ziyiguqulile impilo yayo yaze yalahlekelwa nawumsebenzi wayo obuhamba kahle.

Find Love!

Men
Women