Uyakujabulela ukuhlala yedwa!

By Drum Digital
26 July 2013

Uyaqala ukuzihlalela yedwa; ikhaya likaBoity Thulo yilapho akhuleleka khona aphumule, athathe amandla okubhekana nosuku lwakhe olumatasa lwakuTV kanye nomsebenzi wakhe wokulingisa.

“FISA, phupha, yenza”. Lawa ngamagama amakhulu ansundu asodongeni lwendlu kaBoitumelo Thulo.

Kuyacaca uphila ngawo – sekuphele iminyaka efisa ukuba ngumlingisi futhi namhlanje iphupho lakhe lifezekile.

Uke angakholwa uma ezibona kumdlalo waku-TV iRockville.

UBoitumelo nowaziwa ngoBoity – uke wabonakala ezikhangisweni waphinde wethula nezinhlelo ezimbalwa zaku-TV kodwa lona ngomsebenzi wakhe wokuqala wokulingisa.

Futhi kumnandi ukuzicabanga njengomlingisi.

Kodwa uthi kwesinye isikhathi uyethuka uma ezibuka.

“Nginokusho amagama anengayo,” esho.

Find Love!

Men
Women