Uyazigqaja ngobuyena

By Drum Digital
21 June 2013

UKabomo uthi kuyinto enkulu kakhule kuye ukuthi aqokwe kuwo womabili ama-albhamu akhe kumaSAMA.

UHLALA endlini kanokusho engaphandle kwedolobha, akumangazi kungani ekhethe le ndawo, ufuna ukuhlala kude nesiphithiphithi saseJozi.

Yindlu emlungele umuntu ohlala yedwa.

Ngenkathi singena sikhangwe imi- dwebo elenga odongeni.

Lolu uphawu lokuthi  uliciko.

Umsizi umatasa ekhishini ngenkathi sisalindile endlini yokuphumula.

Umculi nomlingisi uKabomo Vila- kazi (34) ugcina esijoyina ngemva kweshawa esheshayo.

Find Love!

Men
Women