We're proudly Tsonga

By Drum Digital
12 July 2011

Abasebenzi ababili besifazane, uPresscilla Baloyi noJulia Shabangu basixoxele indlela abaxoshwe ngayo emsebenzini ngoba bekhuluma ulimi lwebele, isiTsonga. Basitshele indlela becasuke ngayo ngoba yilungelo labo elibhalwe kumthethosisekelo wakuleli. Sibheka indlela inkampani ilusingathe ngayo udaba lwabo. Baxoshiwe bona kodwa yasala imenenja yomlungu kodwa yona ivunyelwe ukukhuluma i-Afrikaans.

http://isizulu.news24.com/

Find Love!

Men
Women