Ziyawushaya kuLeleti

By Drum Digital
19 October 2012

Bekusindwe ngobethole lezi zithandani zigcagca zisingathwe umndeni nabangane abasondele

Besilindele ukubona ubukhazikhazi bomgcagco wesiZulu kuneqembu elikhokhelwayo labasinayo, ibutho lezinsizwa zingcweka zenanela ukudla amadumbe.

Kodwa lo makoti ubezifunela nje umcimbi oshayela phansi obungazwa nje umndeni

osondelene nomakhelwane.

Lo mcimbi ubuhanjelwe izimenywa ezingabalelwa kwezingama-90 elokishini elaziwayo lakwaKwaMashu, eThekwini zizobungaza lo mgcagco wesintu wengwazi uLeleti Khumalo (owaziwa ngoMaKhumalo) kanye ne-sithandwa sakhe samasolokohlo uSkhuthazo Winston Khanyile(40) odume ngo-SK.

Find Love!

Men
Women