News24

Basola olala emathuneni- Umbono

2012-04-20 16:22

Cape Town - Indoda yaseZola uLinda Ntabadzi, 32, uphendule amathuna umuzi wakhe. UNtabadzi uyahamba emini kuthi njalo uma kuhwalala aye ‘endlini’ yakhe, okungamathuna abantu. Kokunye uthatha izimbali ezishiywa ngabazongcwaba azisebenzisele ukuhlobisa.

Abafundi babaza lesi senzo.

USbusiso Motha uthe: Mina ngokwami ngibona ukuthi yingoba enganandawo yokuhlala, uma engasizakala ngendawo yokuhlala kungangcono uma kwenzeka ebaleka lapho kobe kusho ukuthi kunento emphushela khona.

Siyakholelwa ekutheni umuntu ongasekho uyalandwa (ukumbuyisa) aye ekhaya. Kulaba abangenamandla okubuyisa abakubo mhlampe naye bacele yena azobahlalisa. Kufanele kubhekwe nalokho kungathiwa umuntu uyagula kanti cha akunjalo.

UPakkiesoet Ntokozo Nzima uthe: Ngibona ukuthi ingqondo yakhe ithe ukuthikamezeka kancane noma unamadimoni, into efana nalena yake yenzeka eBhayibhelini.

UThule Revival
uthe: Enye indaba ke le! Amathuna esabeka ngisho emini kanjani ke umuntu ezolala khona ubusuku bonke?

UMfundo Sj Miya
uthe: Mina ngazi ukuthi amathuna yindawo yokuhlonishwa, akusiyo indawo yiokkudlala. Uyaphazama lo mlisa.

UMgoba Simelane epiet Retief uthe: Nangakithi sivamisile ukukubona lokhu. Ngicabanga ukuthi ukuswela indawo yokuhlala nokungabi bikho komsebenzi.

UKubheka Zasembo Ignetia uthe: Usithathaphi isibindi esingaka?

USbuda Blessing uthe: Uma kuthiwa ugula ngempela lo muntu baphi abantu bakubo? Ngibona ukuthi  ungumthakathi noma uyisgcwelegcwele nje kuphela akabuyisele izimbali zabantu.

U-Emmanuel Msitheli Pheta uthe: Akekho umuntu ophila kahle ongayolala emathuneni udinga usizo ngokushesha.

UNash Mtetwa uthe:  Cishe uphazamisekile engqondweni noma uhobo nje ongundingasithebeni akazi la engahlala khona.

UNkanyiso Masoka
uthe: Wake wakuzwaphi lokho? Uyagula lowo muntu amathuna akukaze kube ikhaya lomuntu ophilayo umkhuba lowo awenzayo, mhlaumbe uthwele kwazibani, mususeni eyeke lomkhuba esingawazi.

UKatlego Mkhabela
uthe: Akekho umuntu avela esihlahleni, uphi umndeni wale ndoda? Ufunwa ukusizwa lo muntu.

USenzo Bongs Qwabe
uthe: Angikaze ngikuzwe ndawo lokhu. Aziphelele kule ndoda idinga usizo ngokushesha abantu bendawo bathule bathini indoda igila imikhuba?

UKwazi Zuma uthe: Abantu sebenza noma yini abazoduma ngayo.

UKhanyisani Dube
uthe: Unesizungu lo mlisa, akaguli. Akaguli, akekho umuntu ogulayo owazi ukuthi izimbali ngezokuhlobisa.

ULunga Nomndayi
uthe: Kukhona oungalungile ngaye mhlambe umqondo wakhe uphazamisekile ayikho into esabeka njengethuna.

UMncedi Mayekiso
uthe: Ngicabanga ukuthi usezobuya uJesu, izinto ezenzekayo manje ziyethusa

UMxoli Mthembu
uthe: Ukuhlupheka kuyazenza izindaba, kwenza abantu bagcine baphazamiseke emqondweni.

UDavid Xulu uthe: Lo muntu akanankinga uzifunela udumo nje. Into okumele yenziwe ukumfaka imvubu ngoba ugangela endaweni enzima kabi wezwa ngobani ukuthi kudlalelwa emathuneni.

 

 Thumela umbono wakho ku-isizulu@news24.com

 – "Like" ikhasi lethu ku-Facebook uze ukwazi ukujoyina inkulumo ngolimi lwakho.

 – Landela IzindabaNews24 kuTwitter (@IzindabaNews24).