News24

Ma-e asibancishe manje sesibanike kwanela!

2013-02-15 11:00

Ntombizenele Mtshali

Cape Town - Sekwanele! Sekufike la ngikhathala khona ukuphuma emsebenzini ngibuyele endlini ngiyolala kubhazabhaza wombhede ngigone umqamelo, ngilinde ubuthongo.

Ngikhathele ukuphendulana namasoka akudala athumela imiyalezo ko-BBM, Whatsapp nakuma-Email, engitshela ukuthi angikhumbula kangakanani futhi ngangiwaphethe kamnandi kanjani.

Empeleni ayikho nje engvukuza njengokulala ngibale amasoka esengdlule kuwo, ikakhulu lawa ayengincoma ethi "ngyawenzela", nami ngize ngiwakholwe ngoba ngiwezwa ekhuluma izilimi ezingabhaleki la phansi.

Umuntu engimdinelwe kakhulu imina nabanye besifazane ngokubhayiza kwethu sihambe silalela amadoda, esitshela amanga.

Phela abantu besilisa abasikhathalele imizwa yethu, uma nje kujabule bona kusuke sekwanele.

Ukuthi ayini amaphupho ethu thina bantu besifazane, abahlangene nalokho, indoda ayinqeni ukukudlalisa ngezinto eyaziyo ukuthi uyazithanda ekugcineni ikuhleke usulu.

Ayikho into ejabulisa indoda njengokuqamba amanga kuze izothola "inkomo".

Ekugcineni uma sekufanele ikulobole, kuqale kuvuke izinkulumo ezithi: "Uyithengelani inkomo uma ubisi uluthola mahhala?"

Amadoda aze abhale amahlaya ehlekisa ngemizwa yethu thina mantombazane.

Uma ucabanga ukuthi nginamanga ubotshela abantu bakuxoxele ihlaya likapholishi obomvu wokupenda izinzipho ne-Audi ebomvu.

Uma amadoda esithanda kungani pho kube mnandi ukulala nathi kuphela kodwa kube nzima ukuthi asishade?

Uma esithanda ngempela kwenziwa yini indoda kube ngathi iyakwenyanya uma isikutholise umntwana?

Empeleni akumele ngidinelwe amadoda ekubeni sekusobala ukuthi inkinga ikuthina bantu besimame, yithi esiyimbangela yokungalotsholwa kwethu.

Sithambe kakhulu.

Savuma kalula ukuthi amadoda agide emakhanda ethu, acanase emizimbeni yethu futhi kungabi ndaba zalutho.

Amadoda ayazi ukuthi sithandani bese esebenzisa ubuchule, njengenyoka asisasazele ngezifiso zethu bese nathi siyabhayiza siya ngobuso...

Uma singase siqale sivale imilenze sincishe amadoda lento ayifunayo, mhlampe ungaba khona umehluko.

Abancishwe!

Asesekane ma-e sincishe amadoda lento!

Sesiyazi ukuthi ayayithanda, sonke futhi siyazi ukuthi uma ufuna ukugoba umuntu umuncisha izinto azithandayo.

Uma nje mina ngingamncisha, athi uyaphuma uza kuwe akufice nawe uvalile....nakanjani angacabanga kabili, alobole kuphume umshado.

Umendo uyantshontshwa!

Kubuhlungu ukuthola ubumnandi bamahora ambalwa bese ngemuva kwalokho uqhatha usizi usuwedwa.
    
Uma ngigcina ngingashadanga ngoba nakhu bengibancisha abafana, angeke ngibe nankinga kodwa koba buhlungu ukuzinikela ngakho konke endodeni ekugcineni ngisale kanjalo.

Amantombazane azinikelile bandla, ayawasha emizini yabantu, apheke kanti abanye baze bafake nama "make up" entombazaneni, ngoba bezama khona ukuntshontsha umendo.

Mantombazane, zingane zakwethu, ucansi siyalwazi.

Silufunde phansi futhi salwenza, asizibeke manje sizibeleke abantu aba-serious.

Angeke sibe nenkinga yesipiliyoni uma sekufanele siqale phansi silwenze...kakade siwo jikelele, sanconywa yiwo amasoka ethu!

Phansi nokupha amadoda ucansi, kuze kuba ayasishada Phansi!Disclaimer: INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.

 – "Like" ikhasi lethu ku-Facebook uze ukwazi ukujoyina inkulumo ngolimi lwakho.

 – Landela IzindabaNews24 kuTwitter (@IzindabaNews24).
Comments
 • Madlangempisi - 2013-02-15 12:42

  Kujabula owabapha thina nje sisalokhu sifisile

 • XPK - 2013-02-15 15:26

  Ewu, wabhala ntokazi

 • victor.bhengu - 2013-02-16 14:15

  Vaaalaaaani kuyonisiza lokho ngoba ngeke nathi madoda isidingo sokulobola mase nisipha mahhala.

 • mzwabantu.mapungu - 2013-02-16 21:24

  kunjalo ne bhayibhile lithi akufanele abantu babelane ngesondo bengekatshati abatshate kuqala.

 • Ronnie Mgomane - 2013-03-20 23:53

  Ubhala ngobasukhathele ngomjolo

 • Thabang Hlakanipha Mbatha - 2013-05-31 10:47

  yingakho kwakusoma kudala ukuze phela isokana lizozishaya ziphelele....ngobalijahe ukucomboza kwasomntana noma ukweqa ingane

 • pages:
 • 1