News24

'UVusi Dube ungivule amehlo ngenkolo yakwaShembe'

2014-03-31 13:38

Mhleli

Ngokukhulu ukuzithoba ngisukuma nokubonga kakhulu kuMfundisi uVusi Dube, lo webandla i-Ethekwini Community Church nophinde abe yilungu le-ANC.

Ngaphandle kwesenzo sikaDube, ngabe angiwutholanga umfutho wokubhala le ncwadi.

Kuneminyaka la khona uDube aduma ngokuthi uyiSkhokho, nakimi sekuhlale obala ukuthi uyiso futhi uyiso ngokuphindaphindiwe.

UDube njengoba kuqhubeka imikhankaso yamaqembu, uhambele ubuholi bakwaShembe, angazi kuliphi ithempeli, ngiyacabanga ubeyocela izibusiso njengoba amaqembu ebheke okhethweni.

Ngaphambi kwalolu hambo lwakhe, ngibone nobuholi be-DA buhambele uNyazi lweZulu, iNkosi ephethe eBuhleni, ngayo leyo ndaba yezibusiso.

Akuthusi nokho okwenzekile, kujwayekile vele ukuthi ngalesi sikhathi osopolitiki bahambele kwaShembe beyozincengela.

Okungihlabe umxhwele ngoDube ukuthi ukwenze kwacaca ukuthi uShembe akayena uNkulunkulu, njengoba kuhlale kuqhakambisa abazalwane bale nkolo.

Ukwenze kwahlala obala ukuthi angeke akhothamele umuntu wasemhlabeni, ngoba munye umuntu wokukhothanyelwa, ukhombise ukungancethezi waphinde wenza isenzo ebekumele sivule amehlo abaningi.

Ngale kokusebenzisa amazwi, uMbuyazi ukubeke obala ukuthi inkolo yakwaShembe isiphelelwe wushatini, isiphelelwe yisithunzi, ayisafani neze nakuqala.

Ngokwazi kwami ethempelini lakwaShembe akulokothwa kungenwe nezicathulo, kusakhona iNkosi eyakhothama uThingo lweNkosazana, wawungeke ulinge.

Ngenxa yokwehlelwa yisithunzi kwayo le nkolo, oSkhokho sebeyazingenela nje ngokukhululeka begqoke izicathulo zabo.

Ngiyacabanga ungumuntu wokuqala ukuthi ngimbone engena ethempelini engazikhumulanga izicathulo.

Abanye vele bangakhuluma bathi uDube ubedelela noma ebukela phansi inkolo, mina ngokwami uDube ukhombise ubuqhawe.

Ungene ngezicathulo zakhe ezibizayo ngoba ubengasiboni isidingo sokukhothamela amadoda asemhlabeni afana naye, ukuqondile ukuthi yinye iNkosi yokukhothanyelwa.

Umqondo kaDube uyafana nowami, nami uma ngibona ubuholi bakwaShembe ngibona imifanekiso kaNkulunkulu hhayi uNkulunkulu.

Yingakho ngelinye ilanga ngakhuluma ngithi ngichazwa yiNkosi uNyazi uma igqoke ibheshu, ngathi ngifisa ukushada nayo, kwaba khona ongitshela ukuthi ngingenwe amadimoni.

Mina noDube siyakuqonda ukuthi kumele sibuhloniphe ubuholi bakwaShembe njengoba kusho incwadi eNgcwele, nokho sibuhloniphe njengabantu hhayi ukuthi sibunike indawo kaNkulunkulu, angeke sibakhothamele.

Uma siya kubo sizoya siyithi sibanike inhlonipho efanele abaholi bezwe hhayi efanele uThixo.

Inkolo yakwaShembe isisalelwe yigama, njengoba oSkhokho bengena nezicathulo nje, lukhulu olunye luyeza, thula ubheke wothi ngasho!

*Uma uDube kuwukuthi ubengekho ethempeleni, nalapho ngimsamncoma ngoba ungene endaweni ebigcwele amaNazaretha abehamba ngezinyawo, wangena wangazishintsha umuntu anguye.

*Uma kwenzeka ngenhlelwa iziqalekiso noma ngidlula emhlabeni ngenxa yale nkulumo yami, ngiyazinikela kulungile angibe uJudas owenza umsebenzi omuhle wokuthengisa ngoJesu kuze kuzofezekiswa imibhalo ekugcineni kugezeke izono zabantu.

*Uma kunobufakazi ekumele buphume ngentombazane eyakhuluma ngalolu hlobo, abaziyo ukuthi yimi obhalile, bayobe sebeholeleka enkonzweni yakwaShembe kube yibo abathi ngonyaka thizeni endaweni yasekuthenini.....njengoba kwenzeka uma kushunyayelwa kwaShembe!!!

Ozithobayo (Igama lombhali ligodliwe)

OThukela


Disclaimer:INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.

 – "Like" ikhasi lethu ku-Facebook uze ukwazi ukujoyina inkulumo ngolimi lwakho.

 – Landela IzindabaNews24 kuTwitter (@IzindabaNews24).


Comments
 • Maceli Nkunzikayhlehli Otto Phakathi - 2014-03-31 16:19

  Wena ntokazi ukube ukhuluma iqiniso ngabe awufunanga ukuthi umhleli agodle igama lakho, sibajwayele sisi abanjengawe futhi ngeke sikwethuke sizodedela uNkulunkulu wethu azilwele. Ngiyakudabukela ufisa iKFC kwaBuild sisi uma uthi uhalela ukushada neNkosi UNYAZILWEZULU.

   Thobani C Chagwe - 2014-03-31 22:13

   Yabona nje lento oyincomayo iwumbhedo futh ayinamdlandla nje. Nawe kuwumbona wakho loyo

 • Jabulani Ngxongo - 2014-03-31 16:26

  ntombazane....kuyezwa kala...nawe indlela okubuka ngayo nokukuqonda ngayo. amen

 • Jabulani Ngxongo - 2014-03-31 16:28

  ntombazane....kuyezwa kala...nawe indlela okubuka ngayo nokukuqonda ngayo. amen

   Sphiwe Daluxolo Zulu - 2015-04-26 23:41

   min nje ngiyim angsafun nokukwaz negam lakh ngob kwalento okhulum ngyo awuyaz......lalelak cc uma kungukuth uzam ukucish ubu Nazareth khohlw akuselul wawuyek usaqal umlilo manj usuze wabhebhethek......uyathand awuthandi olweth unyaz usho futh uma unenking nalokh

   Sphiwe Daluxolo Zulu - 2015-04-26 23:46

   asinendab thin kodw esikwaziy nje ukuth u Dube ubeyofun lokhu angenakho eNkosin n lokh nath esihlal siyokufun n baningi bayakufun babulaw i pride engek ibayise ndawo ngob usefikil olandelw izizwe zonk..... asazi ke ukuth wen uyobon nin ngob sekubon nabelung nj manj....weeeeh bhatata madumbe

 • Mcebisi Khuzwayo - 2014-03-31 18:31

  Imisangano efana nawe angeke sizihluphe siyinake wecc ongaziwa igama lakhe iqiniso lithi ke if kungekho simanga lapho kuNyazi ubeyokwenzani and if enamandla elinganayo noNyazi ubeyofunani laphaya kulona Y engathandezelanga ebandleni lakhe ukuthi kuwine iqembu lakhe

 • Makhosazane MaZulu Phungula - 2014-03-31 23:55

  Angazi ucc uqondeni ngelokuphelelwa ushatini, kodwa umholi weqiniso akenzi indelelo nokweya ezinye izinhla zezenkolo. Lo mfundisi okhuluma ngaye bengimthatha njengohlakaniphile ngempela ukuthi engenza leyonto indlela ojabule ngayo yenza ngicele ufake isthombe sikaDube ngoba ubungeke umyeke ukumthwebula... Ngicela isthombe. Akukho cc obhalile lapha, yibona kanye abakwaNews24 ababhale lento nase nisebenzisa iPseudonym.

 • Thulebona Dube - 2014-04-01 07:45

  waze wayithinta inkinga ikunde nawe cc okungiphatha kabi ukuthi wena awuzivezingani njengiba uveza lo DUBE ngicela uhloniphe lesibongo

 • Nkosing'phile Trevor Ntanzi - 2014-04-01 13:13

  Wena ntombazane lapha kulendaba yakho ugxeka inkolo yamaNazaretha (Shembe) ube usebenzisa igama lika mfu.Dube ekubeni wena uzifihlile,

 • Mpho Sebakile - 2014-04-01 14:50

  Awuyazi into okhuluma ngayo kasi unkulunkulu wake wafika kubantu eyinyamazana na ngoba uxeka kabi amanazaretha

 • Nokubongwa Duma - 2014-04-01 17:00

  inkosi ikubusise cc ongaziwa, unyazi lwezulu luzoziphendulela siyozwa ngawe futh uma ungabanga namahloni okusitshela ngokukuvelele.

 • Wendy Nok'phiwa - 2014-04-01 19:52

  pho lo Dube wenu ngob uwuskhokho beyofunani pho kubaba unyazi lwezulu,,inkosi ikubusisi we cc

 • Nobuhle Mhlamvu - 2014-04-02 09:06

  1.Uyigwala uzifihleni 2.Uqamba amanga akukaze kukhulunyiswe izivakashi izichathulo, abantu abazosonta abazikhumulayo.Ngake ngabona owasefakazane egqoke iblukwe phakathi eBuhleni ngoba wayeze ngokunye hhayi ngokholo. 3.Musa ukukhuluma into ongenalo ulwazi olwanele ngayo.

 • Makhosazane MaZulu Phungula - 2014-04-02 10:15

  Cha sengzwe kahle, umholi waseBuhleni ubebuya eTafelkop wadlula eClemont, uDube ubelaphoke and bekuyisegroundini lebhola hhayi eTempelin. Yehlisani amanga oThukela

 • pages:
 • 1