News24

Umbono - Kuningi okudala bashone behlwempu

2012-05-14 16:32

Cape Town - Kuthiwa umndeni womculi ongasekho uBrown Dash usuthembele kubangani abangabaculi ukuthi belekelele ngezindleko zomngcwabo njengoba lo mculi eshone engenalutho.

Abafundi bathi kuningi okungumthelela wokuthi abaculu bashone behlwempu.

UNkotana Skhelzin Zakhele uthe: Ukuthengwa komculo okokotiwe nakho kunawo umthelela ekuhluphekeni kwabaculu bethu.
 Kumele wonke umuntu alwisane nomculo okokotiwe.


Sihle Ngcobo uthe: Isifundo engingasinika abantu abathanda ukungena endimeni yomculo ukuthi bangayisayini inkontileka bengayicubungulisisanga nomndeni kanjalo nomeluleki.

Ungayi emculweni nekhono lokucula kuphela ngoba uyoba yifa labanye abantu besebenzisa iphimbo lakho.

Kwamanje abaculi abakhulu abafana noZahara badla kuphela u-R10 ku-R100 abawusebenzile, uyoceba nini loyo muntu?

UNombulelo Silinda uthe: Kuhlala kunje.

Uma abasele bengakafundi namanje, angeke basafunda.


UQalokwakhe Mota uthe: Akuqali ngaye futhi akugcini ngaye ukwehluleka ukubeka imali.

Udumo luyakwenza ungacabangi ngekusasa.ULephallo X Mohoto uthe: Ubudedengu, yini eyaba nzima ekutheni akhokhele umasingcwabisane ka-R100 ngenyanga.

Abanyu abayeke ukudlala.

USbusiso Motha uthe: Kuyaye kuxake uma umuntu eseshonile ngoba kusuke sekudingeke abakubo ekubeni esaphila ubedla nabangani bakhe.

Angikhulumi kabi kodwa kubobakala kunjalo ngathi thina bantu abasha.


UMpilo Gambushe uthe: Abaculu bazobona nabo ukuthi kumele kube khona imali abayibekayo kuze kuthi  uma kwenzeka behamba emhlabeni bangcwabeke kungabi inkinga emndenini.

UMthunzi Mkhatshwa uthe: Ngesinye isikhathi siye sijabulele ukuduma emhlabeni sibe nemali eningi bese sikhohlwa ukukhokhela omasingcwabisane.

USphamandla Magcaba uthe: I TS records idla izimali zabantu bona bathole kuphela udumo.

USiyabonga Mncwango uthe: UBrown Dash ugulile kwadleka zonke izimali ekade enazo, abantu kumele nakukhumbule nalokho.

UBlackcherry Mazibuko uthe: Ngikholwa wukuthi abaculu bakithi bayaxhashazwa.BHeka nangu uZahara akazi nanokuthiuhola malini uma ekade ecula ndawana thize.

Akusikho ukuxhaphaza imali lokhu okubenza bashone bengenalutho, ukuxhashazwa yizinkampani ezibaqophayo.

UMsizi G-love Gee uthe: Kumele abaculu abasafufusa bafunde emaphutheni enziwa ozakwethu, sizame ukonga uma izinto zisahamba kahle.

UThulani Zulu uthe: Kumele abaculi babeke imali bayeke ukuhamba ngezimoto ezinhle, akusebenzi nokuqhoka ingubo ezibizayo kanti awunawo nomasingcwabisane.

Okunye iTS Record idlala ngabantu, kumele imuzame uBrown Dash.

UNondu Gumede uthe: Mina iyangixaka le nto. Lo mculu ugule isikhathi eside ephuma engene esibhedlela, kungani engayibekanga imali yokuthi angcwabeke?

Akungadlalwa ngabantu, umnikelo kumele usuke ngaphakathi enhliziyweni yomuntu angaphoqwa.

UNokubonga Dodoh uthe: Ukwebiwa komculo kunendima enkulu ekutheni abaculu bahlupheke.

UBongani Melusi Magubane uthe: Iphi inhlangano yamaCiko uma kunje?

Kanti yenzani uma lento yokuxhashazwa kwamaCiko namanje isaqhubeka, ayiphawule siyizwe nayo noma nayo idla nezinkampani?

U-Asanda Saliwa uthe: Abaculi abahlome ngemfundo kuqala.

UCollin Khathu uthe: Iminyango kahulumeni kumele nayo ingenelele ekusizeni abaculi, ibavikele ekutheni bnangaqolwa izinkampani, sekwanele ukuxhashazwa kwamaCiko.

UMsizi Muthwa uthe: Kubi okwenzekayo, nokho kushiy aimibuzo ikakhulu genkampani iTS Records.

UZakhona Senele Dubazana uthe: Kumele bafunde isifundo abaculi babeke imali bayeke izidakamizwa.

Ngabe umuntu osakhula  ufunda siphi isifundo kubaculi bethu?UKhanyisile Madondo uthe: Imfundo iyona ezoqeda le nkinga.

Ngeke ube nemali ungazi nokuthi unamilini, uhola malini, uhola uma sekwenzenjani.Thumela owakho umbono ku-isizulu@news24.com

Disclaimer: INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.


 – "Like" ikhasi lethu ku-Facebook uze ukwazi ukujoyina inkulumo ngolimi lwakho.

 – Landela IzindabaNews24 kuTwitter (@IzindabaNews24).
Comments
  • scathulo.nathi - 2012-05-16 13:56

    Kusho ukuthi njengoba abomndeni bethi akulekelele abangani bakhe kuyacaca ukuthi imali wayeyidla nabo kodwa waba nephutha lokungawudlali umasncwabisana ngoba usuku lokufa luyeza nakubani noma ngabe ungusaziwayo mawuzilungiselele.

  • pages:
  • 1