uKhozi Lusemathandweni

By admin
26 July 2013

uKhozi Lusemathandweni between 2am and 5am every Saturday morning .

Get honest and realistic relationship advice live on air from Move! Editor Thandi Gweba and Khozi FM DJ Nkosinathi Mshengu.

UKhozi FM luhamba phambili!