INGOSI: Ave zilahleka izinto ngomngcwabo

Durban - Ubona abafelokazi balemihla sebesukuma phansi nje bahudule amatshali bazibambele mathupha ezinhlelweni zemingcwabo yabantu babo yingoba ave bubuningi ubuqola obenzeka uma kushoniwe.

Sengiye ngizwe bebhilita abafelokazi bethi wonakalelwa yizinto uma uvumela ukugqunywa ngengubo emakhandleleni, kumele wesule izinyembezi uvule amehlo abe kleleklele ubone konke okwenzekayo ukuze ungasali ukhala uzithulisa sebekwendlule bakuqeda abantu besifo. 

Phela kudala umfelokazi wayembozwa ngobhulankethi kusukela ekhanda, engabuvezi nhlobo ubuso. 

Kepha-ke inkinga wukuthi kangikhathali ngisho kungathiwa ngabomndeni, yizihlobo, womakhelwane ngisho namakholwa imbala, iqiniso wukuthi phakathi kwabantu abasuke beze la kushonwe khona kukhona abafikele ukuzosavuna ukudla bakushushumbise sekuzishuqulu bakuyise emizini yabo noma bakuthwale ngezimoto. 

Abanye bazothatha ama-toaster namaketela ngisho amaphinifa kamama wakhona kawaphephile neze kuwodilophu. Nizosala niqothukile uma ningabeki kahle impahla nibe nibona izandla ziningi, kushoniwe. 

Afike umama mkhokheli enikhonza naye okanye umakhelwane aze akumbambathe ekududuza phela: "Awu qinisela ntombazane siyazi kubuhlungu ushiywe nguyise wabantwana kepha nathi sizokukhulekisa."

Uma eqeda lapho nanguya tshobe emakameleni nasekhishini, usaqalaza nje ukuthi "zikhiphani." 

Omakhelwane-ke bona ngoba bafika kuqala usadideke ngempela, usanda kuzwa ukuthi sewushonelwe, lapho abagangi kanje! 

Uma unomndeni owakhe kude, ufika lowo mndeni sebechachaza omakhelwane ngoba yibo abaseduze vele bekumele basukumele phezulu. 

Kuyinto enhle ukuthi basheshe basabele bababele kulowo muzi osekuvele kuwo umonakalo. Engifisa sixoxe ngabo yilaba abathatha ngozwane. 

OLUNYE UDABA: INGOSI: Ngeke uthwale ukudla njengendodakazi

Phela kweminye imizi lab'omakhelwane abasuke beze ngamaqhinga baze bagamanxe ngisho usufikile umndeni wakhona. 

Useqhoshe ngokuthi phela wuye ofike kuqala wafudumezela utshwala, wenza namahewu futhi wuye owazi kahle lo mndeni oshonelwe ngoba uhlala ephuza itiye nomama walayikhaya. Wumndeni ngapha ufuna ukushaya amaphiko phela kulawule wona, wala ukhasha umakhelwane, akafuni ukuhosha imfe. 

Sake saba neshwa ekhaya kushone ubaba sisakhe kwelinye izwe, wangena nangesiphanga umakhelwane etshela thina zingane zikamufi ukuthi kumele kufihlwe ngaluphi usuku, habe! Uyazi uzwe kujuluka amakhwapha. 

Yayixoxwa ngezingcingo-ke indaba, thina zingane zakhona sisemadolobheni sithi sixoxa nomamdala ukuthi ngoba iviki limi kabi kungcono sihlelele ukufihla ngempelasonto. 

Umamdala - ngenxa yesibithwane nangenxa yokumethemba lomama owumakhelwane wakhe - amnike ucingo. 
Ngokunikwa ucingo nje lomama azibone eseyingqongqo eshaya amaphiko kwethu, ngobaba wethu futhi.

Ngeke ngisachaza ukuthi kwenzekani emva kwalokho ngoba samcela nje ukuthi ake athi ukuma eceleni kancane abuyisele ucingo kumama wethu omdala okuwuyena muntu esingabonisana naye kahle. Nakhu sivelelwa!

Siyafika nje ngakusasa useyagqishazela umama-makhelwane ndini lo, usesho ukuba: "Cha phela singathini ngoba sekufike izintombi zakhona."

Sidlule-ke kwezakithi, ha-haa-haaa.

Kukangaki nje uzwa umuntu ethi wadukelwa yijazi lakhe ngomngcwabo?

Iyenyuka-ke imimoya kokunye ngomngcwabo. Abomndeni baye baze baphoqeke ukuthi balikhiphe ngembaba elokuthi umakhelwane ake athi xinti kancane ngoba nakhu sebefikile bona bazohlahla indlela izinto okumele zenzeke ngayo. 

Noma ngabe umndeni useduze-ke kuyafana ngoba zombili lezi zinhlaka - umndeni nomakhelwane - kukhona kubo abasuke bephuthuma la kushonwe khona beyela okwabo okuthe phecelezi. 

Kukangaki nje uzwa umuntu ethi wadukelwa yijazi lakhe elithile ngomngcwabo? Uzwe umame ethi akasaliboni ibhakede noma iphinifa lakhe elisha ceke, athi laduka ngomngcwabo. 

Ngebhadi kasize singanikwa ithuba lokulungiselela ukushonelwa ngoba ngabe ngithi asibothukusa yonke into esiyikhonzile size siyikhiphe emva komngcwabo. 

Lento yenzeka ngenkathi umfelokazi noma lowo oqondene netshali besazididekele beshaqekile, kukhona olokhu engena izindlu noma igumbi ngalinye nje enombola izinto "ezilahlile" ezidinga ukwebiwa. 

Uzothi angalithola kahle ithuba avele aqonde ngqo la ahoshe lokho akufunayo, akhokhobe uswayini. 

Kuvamise ukuthi wonke umuzi ube nomalume owumahlalela-ke, lo obizwa ngoqhwayilahle ngoba engafuni sdalo ukusebenza hhayi ngoba engawatholi amatoho. Uma kuke kwashonwa, hha zimbiwe yinsele kumalume-qhwayilahle. 

Nanguya enyonyoba eyokhwatha emakhukhwini nasemaphaketheni kowodilophu, aphakamise omatilasi embhedeni, athintithe nezicamelo, uma kunemali ebishuthekwe lapho, ohho!

Urojwa nangegilosa yomngcwabo

Nezikhwama zosisi balayikhaya kakumele zisale nje zikhamisile ngoba uzonyomula ngaR100 umalume azithulele. Ngeke vele ubone ngoba imali ibizwa ngapha nangapha ngalezi zinsuku ngakho kawube usabala nokuthi bekunamalini.

Uma kushoniwe kuganga uze ugangelwe nayizingane zalakhaya, khona la kushonwe khona. 

Zihlangane nomzala kube wuthuxa, beqhobozela kwasani ethi shintshi. Kawubuyi nhlobo ushintshi uma kushoniwe, uboke unake ukuthi kuhlala kuthiwa kushodile nje. 

Kuqhanyukwa nodaba oluthi: "Sisale sesithenga nofulawa wamadombolo ngoba besibona ukuthi uzodingeka nawo ngoMgqibelo." Hho, okheyi. Uthule. 

Ngakolunye uhlangothi nangu umalumekazi waseGoli benomzala waseMpangeni bakuhlohloloza ngeheheba lohlu lwezinto zokupheka ezidinga ukuthengwa. 

Ukhiphe imali kube sengathi cha kuzokwenela. 

Ihe, bafike esitolo, usubona ngocingo nje lungena: "Sicela uphuthumise uBafana noR2000 lapho ngoba manje sisemshinini sithi siyakhokha akuseneli, sekuvele kwashoda." 

Uboke ubheke izinto abasuke bethi bazithengele umngcwabo labomzala nomalumekazi, uzothola ama-roll on nama-purity ezingane zabo. Yiyo kanye lento eyenza igilosa yomngcwabo ingabe isenela. 

Kulobe uThobile Nxumalo onguMhleli Omkhulu weLANGA.

Disclaimer:INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.

We live in a world where facts and fiction get blurred
In times of uncertainty you need journalism you can trust. For 14 free days, you can have access to a world of in-depth analyses, investigative journalism, top opinions and a range of features. Journalism strengthens democracy. Invest in the future today. Thereafter you will be billed R75 per month. You can cancel anytime and if you cancel within 14 days you won't be billed. 
Subscribe to News24
Rand - Dollar
15.57
+1.0%
Rand - Pound
19.66
+0.2%
Rand - Euro
16.71
+0.1%
Rand - Aus dollar
11.15
+0.1%
Rand - Yen
0.12
+0.2%
Gold
1,853.66
0.0%
Silver
22.12
0.0%
Palladium
2,076.50
0.0%
Platinum
956.50
0.0%
Brent Crude
119.43
+1.7%
Top 40
63,883
+1.4%
All Share
70,486
+1.4%
Resource 10
76,948
+0.6%
Industrial 25
76,115
+1.3%
Financial 15
16,257
+2.5%
All JSE data delayed by at least 15 minutes Iress logo
Editorial feedback and complaints

Contact the public editor with feedback for our journalists, complaints, queries or suggestions about articles on News24.

LEARN MORE