News24

Bazovikelwa embanini abahlala emakhaya

2011-04-04 17:05

Johannesburg - UMnyango wezokuThuthukiswa kwezindawo ezisemaPhandleni nokuBuyiselwa koMhlaba uthi bazohlinzekwa ngezinsiza zokulawula umbani abahlala emaphandleni, ikakhulukazi esifundazweni i-Eastern Cape.

Lokhu, kulandela ukushona kwabantu abangaphezu kuka-30 bebulawa umbani, kusho okhulumela lo Mnyango, uMtobeli Mxotwa.

Uthe izimvula ezina zingakhawuki zicekele phansi imizi yabantu kanjalo nezitshalo ezifundazweni eziyisishiyagalombili.

"Kulabo abalahlekelwe amakhaya abo uMnyango uzobahlinzeka ngezindawo zokukhoselisa amakhandla okwesikhashana,' esho

Lo Mnyango uzimisele ngokusiza bonke abasale dengwane kulezo zifundazwe ezithintekayo.

Ngaphandle kwe-Eastern Cape, usizo luphinde lwahlinzekwa labo ababe yizisulu zezikhukhula KwaZulu-Natal naseFree State.