Izaziso

2019-08-21 06:00

•Sicela ukufuniswa ubaba kaNgidi Noluthando owayezalwa uNgidi Buzanio ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhuane nosonhlalakahle uNks P.B Kubheka enombolweni ethi 031 788 1193.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaNdimande Sithembiso amthola kuNdimande Nokuthula Hapiness ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhuane nosonhlalakahle uNks P.B Kubheka enombolweni ethi: 031 788 1193.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaMtungwa Sonelo owayzalwa uMntungwa Bonakele Beauty ongasekho. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNks P.B Kubheka enombolweni ethi: 031 788 1193.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaLanga Mtusei owayezalwa uLanga Tholani ongasekho emhlabeni.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaLanga Samkelisiwe owayzalwa uLanga Tholani ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNks P.B Kubheka enombolweni ethi: 031 788 1193.

•Inhlangano iChild and Family Welfare Society of Pietermaritzburg icela ukufuniswa ubaba ka Sphesihle Mbanjwa umawakhe wuMbalenhle Mkhize ongasekho, Omaziyo noma yena uqobo uyacelwa ukuthi axhumane no Sonhlalakahle uVuyo Ngcekwa kulenombolo: 033 342 8971 noma afike emahhovisi ale nhlangano aku number 224 Hoosen Haffejee street.

•iChild and Family Welfare Society of Pietermaritzburg icela ukufuniswa ubaba ka Sbongakonke Tami Ndebele, owagcinwa ehlala eHammarsdale. Igama likababa uMtu Mdluli. Omaziyo noma yena uqobo uyacelwa ukuthi axhumane nosonhlalakahle u Vuyo NGcekwa emahhovisi alenhlangano Aku 224 Hoosen Haffejee street, noma afonele kule number 033 342 8971.

•iChild and Family Welfare icela ukufuniswa ubaba ka Philasande Skhosane, okungu Sandile Ndlovu, ongaziwa ukuthi ukuphi. Umama wakhe okwakungu Thembisile Monica Skhosane, ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane noNobuhle Madlala enombolweni ethi 033 342 8971 okanye azifikele eahhovisini aku-224 Berg Street.

•iChild and Family Welfare icela ukufuniswa abazali baka Slindokuhle Ndlovu, ubaba wakhe okungu Sandile Ndlovu, ongaziwa ukuthi ukuphi. Umama wakhe okungu Sbahle Mchunu, naye ongaziwa ukuthi ukuphi. Onolwazi sicela athintane noNobuhle Madlala enombolweni ethi: 033 342 8971 okanye azifikele eahhovisini aku-224 Berg Street.

•iChild and Family Welfare icela ukufuniswa abazali baka Olwethu Marabu. Umama wakhe uDineo Marabu, ongaziwa ukuthu ukuphi. Onolwazi sicela athintane noNobuhle Madlala enombolweni ethi 033 342 8971 okanye azifikele ehhovisini aku-224 Berg Street.

• Sicela ukufuniswa uLondy Sibisi umama ka Ndaba Ndabenhle waziwa ngokudabuka e Mbali BB5. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u N.P. Hlongwana ku 033 392 8610 noma avakashele emahhovisi ethu ePietermaritzburg service office (Mbilakhahlela).

•Sicela ukufuniswa ubaba kaGasa Mpilwenhle Mnqobi owagcinwa ehlala eAzalea ozalwa ngu Gasa Sindiswa ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlolakahle kule nombolo 082 813 4877.

• Sicela ukufuniswa umama la Khathi Khanyisani owaziwa ngoMbhele Fikisiwe ongaziwa washonaphi, ubaba igama lakhe nguPhillip Khathi ongasekho emhlabeni. Onolwazi angathinta usonhlalakahle Mdluli T.F 033 392 8600.

• Sicela ukufuniswa uBaba noMama kaNyawose Aphelele. Umama igama lakhe u-Anele Nyawose obesebenza eMbali unit 2 Landa Road ePietermaritzburg. Umama womntwana kusolakala ukuthi usehlala eSigodini ePietermaritzburg. Onolwazi angaxhumana noSonhlalakahle uMiss J.S Ndebele ku 033 392 8604.

• On behalf of the SAVF Social Services I would like to request to place a newspaper advertisement to locate the biological parents of Thandolwethu Mokoena born on 2018/09/18. Biological mother’s name is Nokwazi Mokoena, the father is unknown . Any person with information to please contact the Social Worker Gugu Hlengwa at SAVF Social Services in Prince Alfred Street, Pietermaritzburg on 033 342 1229.

• On behalf of the SAVF Social Services I would like to request to place a newspaper advertisement to locate the biological father of Sihle Gys born on 2013/11/08, biological mother’s name is Mavis Pinkie Gys. She is late. Any person with information to please contact the Social Worker Gugu Hlengwa at SAVF Social Services in Prince Alfred Street, Pietermaritzburg on 033 342 1229.

•Sicela ukufuniswa Abazali ba Hlengwa Thembelani Cynthia ozalwa ngu Zuma Thabisile. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa abazali ba Lembethe Olwethu wase Willowfountain ozalwa ngu Lembethe Lungi kanye no Matola Joe. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa Abazali ba Ngubane Lungelo okungu Ngubane Thandeka wase Dambuza. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaMaba Alizwa wase Willowfountain ozalwa ngu Mkaba Vusimuzi ongaziwa kanye no Mkaba Gloria Nonhlanhla ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa umama ka Dlamini Nolwazi, Dlamini Andile kanye no Dlamini Lusanda abazalwa ngu Dlamini Ntombikayise Londeka ongaziwa kanye no Mkhize Nkosinathi Nsukwazifani ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa abazali baMkhize Olwethu wase Snathing ozalwa ngu Mkhize Philile ubaba wakhe akaziwa. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaSibiya Ayavuya Amile wase Snathing ozalwa nguHlozini Siphiwe no Sibiya Welisiwe ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa Ubaba kaMadlala Owami wase Snathing ozalwa nguMadlala Samukelisiwe ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa abazali baKunene Andile Ennocent wase Snathing ozalwa nguZuma Mkhonto kanye no Kunene Hlengiwe abangaziwa bashonaphi. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye noZiphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa abazali baKhanyile Bonginkosi Kwanele no Khanyile Snothando Precious wase Snathing abazalwa nguKhanyile Nomathemba noDlamini Sphiwe abangaziwa bashonaphi. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa abazali bakaNdlovu Nontethelelo kanye noNdlovu Nompumelelo base Snathing abazalwa nguNdlovu Nokuphiwa kanye noDlamini Bheki abangaziwa bashonaphi. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni kanye noZiphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa abazali baShangase Lwanele wase Snathing ozalwa ngu Zinhle Shangase ongaziwa washonaphi. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa Ubaba ka Zondi Sisanda wase Mpumuza ozalwa nguZondi Thulile ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uGumede Thandelani, Ntokozo Ncobeni Kanye no Ziphora Ngubeni kulenombolo: 033 345 1857.

•Sicela ukufuniswa ubaba ka Zuma Mbuso, owayezwa u-Zuma Busisiwe Phakamile wakwa-Swayimane Estezi ongasekho emhlabeni. Sicela onolwazi athintane ne social worker uMr. MI Madonsela (New Hanover Office) ku 033 502 0074.

•Sicela ukufuniswa uNdlovu Mduduzi Austin ozalwa zingu 10/10/1971, ongubaba ka Ndlovu Snenhlanhla Sharon ozalwa zingu 20/02/2003. Umama wakhe kwakungu Malinga Annastacia Philisiwe owadlula emhlabeni zingu 31/10/2004. Umdeni kamama ungowase New Hanover- KwaMahlomeka Farm. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle Hlengiwe Msomi ku 033 502 2187 ngezikhathi zomsebenzi.

•Mhlongo Mgakhephi ucela ukufuniswa umama ka Nxumalo Thembeka owayezalwa nguNxumalo Xolani Petros owayehlala e Bambanani. Onolwazi angathintana no Nks T.A Ntuli on 033 502 2160/033 502 2189 ngezikhathi zomsebenzi.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaNgcobo Sphesihle owayezalwa uNgcobo Thobekile Patricia owayehlala eBambanani. Onolwazi angathintana noNks T.A Ntuli on 033 502 2160/033 502 2189 ngezikhathi zomsebenzi.

•Sicela ukufuniswa umama kaRefilwe Sehlabo no Themba Sehlabo owaziwa ngokuthi Deneo Motaung wahamba eyofuna umsebenzi wangabe esabuya. Onolwazi sicela afonele usonhlalakahle u N.P. Hlongwana ku 033 392 8610 noma avakashele emahovisini ethu kwa Mbilakhahlela.

NEXT ON NEWS24X

Inside News24

 
Traffic Alerts
There are new stories on the homepage. Click here to see them.
 
English
Afrikaans
isiZulu

Hello 

Create Profile

Creating your profile will enable you to submit photos and stories to get published on News24.


Please provide a username for your profile page:

This username must be unique, cannot be edited and will be used in the URL to your profile page across the entire 24.com network.