Ask an expert
Question

22 Feb 2013

YHooo
Iingxaki Zesjolo Zasemtata. wrote:

Yhe sana khawufihle kuvele nje ukhozo! Nantsi ingxaki! Ndinalendoda sesigqibe onyaka ababini sijola ndenze impazamo ke ngokuhlala naye!
Ngoba akasandityi ngalendlela ebenditya ngayo ngelaxesha bendizihlalela!
Ndibatywa ndincame ndibangathi ndiyazisondeza abenguloomntu udiniweyo!
Nditsho mna ngoku ubukele umabona kude kodwa olwam ukhozo luyankqonkqoza aphebhedini! Inoba kutheni na! Zenindithuke nizonya! Bonondindwa!

*Miza*
Voting Booth
Have you entered our Health of the Nation survey?
Please select an option Oops! Something went wrong, please try again later.
Results
Yes
33% - 9326 votes
No
67% - 18775 votes
Vote