Konakelephi ma-Afrika?

Lona umbhalo wokuqala wengosi wenyanga uZITHA MLOTSHWA odume ngelikaHluloluhlulayo ezophuma kanye zinyanga zonke. Ngale ngosi ezobizwa ngokuthi KONAKELEPHI MA-AFRIKA unhlose ukuqwashisa nokululeka abantu ngokulapha okulawulwa idlozi.

KONAKELEPHI esizweni sakithi? Umbuzo lona ofika kunoma ubani obuka impilo yabantu bakithi nezehlo ezibehlelayo nsukuzonke kulesi sikhathi samanje. Izifo ezingelapheki nezigemegeme zemihla namalanga.

Iphi imiqemane yezalukwazi namakhehla ebihambela phezulu ngisho kubonakala ukuthi iminyaka isihambile impela? Namuhla wonke umuntu uyagula. omncane nomdala unesifo sakhe esingelapheki. Impela umbuzo uthi kunakelephi?

Kukhona bathi hhayi kushintshe indlela yokuphila nokudla okudliwayo (lifestyle). Angazi kuzothiwani ngezinkinga zokuziphatha ezihambisana nobudlova nobugcwelegcwele obumangazayo. Impilo sekungu wafa-wafa, umuntu ubonga lishonile ephila, umuntu ubonga kusile ephila, esindile ezifweni nasezinswelaboyeni. Umhlaba ugcwele izigemegeme zodwa, izifo ezibhubhisayo ezingelapheki, nezehlo ezinyantisayo.

Yiyo lemibuzo nezehlo ezenza umuntu ukuba athathe usiba alobe ukuba aphonse itshe esivivaneni, yimpi phela lena ehlasele isizwe esimnyama kanti uma isihlasele isiphungwa ngezithebe, kudinga ukuba kuliwe ngazo zonke izikhali.

Iqiniso lithi noma kukubi ngale ndlela kodwa bakhona abantu abashaywa umoya nemindeni yabo. Bashaywa umoya kuzo izifo ezibhubhisayo ezingelapheki, nasebudloveni osebukhona. Lokhu kushiya umuntu nombuzo othi, kanti kwenzekalani? Akekho ongaqhamuka nempendulo engathandabuzi engesiye uMdali wabantu, kodwa iqiniso lithi isizwe silahlekelwe iqiniso lendlela yokuphila kwaso. Indlela eyaphilisa abadala bethu. Izifo ezingomashayabhuqe nazo kuyabonakala ukuthi zihamba nokuyekelwa ngoba kukhona lapho indlela ilahleke khona.

Imizi eluswe izinyanya namathongo ithola ukuphepha nokuhlengeka ngisho amalungu esebegebele kulo iwa. Uye uzwe umuntu ethi: angazi ngasinda kanjani kuleya ngozi, angazi ngasinda kanjani ukuba ngingasuleleki ngesifo esithile. Leya moto eyaqeda abantu kwakufanele nami ngiyigibele kodwa yangishiya, kanti izoqeda abantu.

Lokhu kwenzeka noma akwenzekanga ngoba phela ubhekiwe. (Indlela yakho iqondile) Umsamo wakho uqondile. Abanye bathi bekhashelwa abanye babe bevikelwa ngoba belusiwe. Eminye imizi ilala ezinkalweni ixoshwa izingane ngezikhali. Lokhu kwenzeka kakhulu uma sezidle’ izidakwa-mizwa nophuzo oludakayo, noma uma kuhole ogogo nomkhulu imali yempesheni. Ingani zifuna yona imali yempesheni ngenkani. Akulalwa zilwa! Yizo futhi lezo ezingenwa omashayabhuqe. Amahlongandlebe. Manje kuthi kunjalo kweminye imindeni, kube kulilizelwa kweminye ngoba izingane zakhona ziletha yonke inhlobo yenjabulo. Zifika zithwele, zilengise ocwazi begcwele konke okuhle nokumnandi, ziqhuba nezimoto zazo. Wonke umzali ufisa okuhle ngengane yakhe. Konakelephi ma-Afrika?

Njengombhali wale ngosi ngifisa ukusho ukuthi ngibe nesikhathi eside ngisebenza nezingane ezikoleni njengothisha. Kulesi sikhathi kungicacele ukuthi izingane ezinenkinga yokuziphatha nasezifundweni kuvamise ukuba izingane eziphuma emakhaya anezinkinga kwawona.

Njengoba sengisebenza njengomelaphi wendabuko ngiyaqaphela ukuthi izinto ezidala izinkinga zabantu ukulahleka kokugcinwa kwezinto ezithinta ithongo. Ezinye zazo ngithole ukuthi azidingi namali zidinga umlomo nje.

Isibonelo: uye uthole ukuthi kunomuntu ekhaya ongezwani nomunye ngendlela engacaci, kungeze kwaziwa ukuthi laba babangani. Uthole ukuthi balwa njalo bathathelane izikhali, kwesinye isikhathi kulwe umndeni wonke. Kanti kukhona abadlula emhlabeni bexabene futhi belwa.

Kanjalo nezifo kukhona ezifuna ukwelashwa ngokuba kuthintwe idlozi. Umbuzo wami othi: Konakelephi yiwo kanye owenze kwadeleka le ngosi lapho sizoxoxa ngezifo nezinkinga ezithinta thina abansundu, ikakhulukazi abeNguni ngoba nazo izizwe zase-Afrka zinezindlela ezingefani zokwenza. Okwenza okwenza ngibe neso ukuthi ngingumuntu owazalwa enesiphiwo sabadala, ozalwe nalesi phiwo wakhula naso. Ngenhlanhla nasesikoleni ngavumeleka ukuba ngiqhube nakhona.

Ngingumuntu okhule ebona izimfihlo zethongo. Ekuqedeni kwami uqeqesho lobuthishela, kwaba yiso leso sikhathi isiphiwo sami esagqama ngaso. Kuthe eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlule wabe eseqeqeshwa ngokuphelele emsebenzini wethogo.

Ngingumuntu oxhumane ngazindlela zonke nethongo. Ngaphiwa yilo ithongo iziqu ze-BA engazenza e-University of Zululand (Ongoye). Laphinda langipha eze-BA Hons engazenza e-University of Natal. Laze langivimba sengenza ezeMasters e-Vista University ePitoli.

Impilo yabaNguni incike kakhulu edlozini

Kule ngosi yami ngizobheka zonke izinkinga zempilo nezifo ezihlula ukwelapha kwaseNtshonalanga, ezikhungethe abantu bokudabuka e-Afrika, ngoba zinomxhantela wokugcinwa kwamasiko esintu noma ukungeneliseki kwethongo. Phela impilo yabeNguni incike kakhulu edlozini. ngizobheka futhi nokuxhumana kwabantu nalo ithongo ngezimpawu ezithile nangamaphupho ngoba phela abalele bazama njalo ukuthumela imiyalezo ngezimpawu ezithile nangamaphupho kodwa singeze sakuqonda okukhulunywa kithi. Uye uzwe umuntu ethi: nginaleli phupho elingihluphayo kodwa angazi ukuthi lisho ukuthini kimi.

Nazi izinkinga ezivamise ukuhlupha:

Ukuphela komsebenzi, izingozi zezimoto noma ukulinyalelwa izo izimoto, ubunzima kwezothando, umsindo emndenini, isigcwagcwa esehlula amakhambi, ukuvukelwa izitha, ukuphelela ezandleni kwemali, ubuhlongandlebe ezinganeni zingalawuleki, ukungena komuntu athi shi ophuzweni oludakayo noma engasathandi kwayena, izidaka-mizwa, ukuphendukelwa abangani namalunga omndeni, ukuvukelwa amacala abanye baze bangene emajele kungenasidingo namanye amashobolo amaningi

Izifo ezihlangene nedlozi kuvamise ukuthi kube yilezi ezilandelayo:

Umhluma (piles), izilonda esiswini (ulcers), ikhanda elingapheli; isisu esihlala sihlupha ngokugcwala umoya siqumbe; amazinyo aqaqamba wonke; amehlo kokunye aze avaleke kodwa ube engenaso nesifo sikashukela; okuyiso esijwayele ukuvala amehlo uma unganqandekile kahle.

Ezinye isisibibithwane nesilokozane engathi ubukhala; umunyu nosizi enhliziyweni, okusuka esikhaleni nje; uvalo engathi kukhona okonile; isibhobo esihlale sifika sibuye siphele; isibhobo esiba isimbelambela esinokuluma kancane esingalapheki; ukuvaleka ukuya ngasese kodwa ube udla; ukuqwasha ebusuku kuze kuse ungalele kodwa ungazeli ngakusasa. Bese kuba izindlebe ezilumayo noma zihlohloze kokunye zivaleke zibuye zivuleke, ukuqaqamba kwezindlebe emagwagweni engathi kade eshukwa, nokunye nje okuningi.

Umthelela wedlozi

Uma usuzame konke ngenxa yalezi zinkinga kodwa kunhlanga zimuka nomoya, bheka ukuthi awukho yini umthelela wedlozi. Phela uma kunomthelela wedlozi alikho isu nekhambi eliyokusiza ngaphandle kokuthi kwenzeke lokho abadala, abazali bakho abakukhalelayo. Abanye baze bahlinzwe nokuhlinzwa ngoba kukholakala ukuthi kukhona okuzotholakala ngaphakathi okudala inkinga kodwa do, kungaze kwatholakala lutho! Lapho umuntu asale nesibazi sangunaphakade kodwa inkinga ibe ilokhu iqhubeke njalo.

Abanye balaliswa ezibhedlela bashuthekwe amapayipi kuthiwe ayodonsa okuthile ngaphakathi, konke kube nhlanga zimuka nomoya. Iningi lize lanelwe igodi kubo lobo budididi.

Yizo izinkinga esibhekene nazo lezi njesizwe esimnyama zididiyelwe ezenza sibuze umbuzo othi: Konakelephi ma-Afrika

Oshicilelweni olulandelayo sizobe sesiqala sicubungula inkinga ngayinye ngayinye. Ngokuzayo sizobheka imvamisa yezinkinga zabazalelwe ekhaya (Illegitimate children)

*Inyanga uHluloluhlulayo wabe ebengumqondisi eMnyangweni wezeMfundo KwaZulu-Natal kanti utholakala ku-072 957 9388. Lezi izinkolelo zakhe. Onombono angabhalela i-Echo ku: news@myecho.co.za

We live in a world where facts and fiction get blurred
In times of uncertainty you need journalism you can trust. For only R75 per month, you have access to a world of in-depth analyses, investigative journalism, top opinions and a range of features. Journalism strengthens democracy. Invest in the future today.
Subscribe to News24
Lockdown For
DAYS
HRS
MINS
Voting Booth
When assisting your child with remote learning this year, did you:
Please select an option Oops! Something went wrong, please try again later.
Results
Follow the school's comprehensive sexuality education (CSE) curriculum?
13% - 126 votes
Adjust the CSE curriculum to suit the family's morals?
24% - 236 votes
Ignore the schools CSE programme and do your own teaching?
63% - 622 votes
Vote
ZAR/USD
15.20
(-0.07)
ZAR/GBP
20.25
(-0.26)
ZAR/EUR
18.17
(-0.15)
ZAR/AUD
11.23
(-0.26)
ZAR/JPY
0.15
(-0.11)
Gold
1786.61
(-0.02)
Silver
22.68
(+0.13)
Platinum
965.22
(+0.30)
Brent Crude
48.27
(+0.96)
Palladium
2413.01
(+0.60)
All Share
57822.50
(-0.17)
Top 40
53021.58
(-0.12)
Financial 15
11577.71
(-0.58)
Industrial 25
79894.95
(-0.12)
Resource 10
52804.55
(+0.03)
All JSE data delayed by at least 15 minutes morningstar logo