0.1 - FOUR! Bjorn Fortuin to Ryan Rickelton.
0.2 - No Run! Bjorn Fortuin to Ryan Rickelton.
0.3 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Ryan Rickelton.
0.4 - No Run! Bjorn Fortuin to Dewald Brevis.
0.5 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Dewald Brevis.
0.6 - Catch OUT! Bjorn Fortuin to Ryan Rickelton.
1.1 - No Run! Wihan Lubbe to Dewald Brevis.
1.2 - No Run! Wihan Lubbe to Dewald Brevis.
1.3 - No Run! Wihan Lubbe to Dewald Brevis.
1.4 - 1 Run! Wihan Lubbe to Dewald Brevis.
1.5 - No Run! Wihan Lubbe to Sam Curran.
1.6 - 1 Run! Wihan Lubbe to Sam Curran.
2.1 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Sam Curran.
2.2 - RUN OUT! Bjorn Fortuin to Dewald Brevis.
2.3 - No Run! Bjorn Fortuin to Dewald Brevis.
2.4 - No Run! Bjorn Fortuin to Dewald Brevis.
2.5 - LBW OUT! Bjorn Fortuin to Dewald Brevis.
2.6 - No Run! Bjorn Fortuin to Rassie Van der Dussen.
3.1 - No Run! Lungi Ngidi to Grant Roelofsen.
3.2 - No Run! Lungi Ngidi to Grant Roelofsen.
3.3 - 1 Run! Lungi Ngidi to Grant Roelofsen.
3.4 - No Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
3.5 - No Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
3.6 - No Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
4.1 - No Run! Bjorn Fortuin to Grant Roelofsen.
4.2 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Grant Roelofsen.
4.3 - FOUR! Bjorn Fortuin to Rassie Van der Dussen.
4.4 - No Run! Bjorn Fortuin to Rassie Van der Dussen.
4.5 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Rassie Van der Dussen.
4.6 - FOUR! Bjorn Fortuin to Grant Roelofsen.
5.1 - 1 Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
5.2 - 2 Runs! Lungi Ngidi to Grant Roelofsen.
5.3 - 2 Runs! Lungi Ngidi to Grant Roelofsen.
5.4 - 1 Run! Lungi Ngidi to Grant Roelofsen.
5.5 - 2 Runs! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
5.6 - FOUR! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
6.1 - No Run! Ferisco Adams to Grant Roelofsen.
6.2 - 1 Run! Ferisco Adams to Grant Roelofsen.
6.3 - 1 Run! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
6.4 - 1 Run! Ferisco Adams to Grant Roelofsen.
6.5 - 1 Run! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
6.6 - 3 Runs! Ferisco Adams to Grant Roelofsen.
7.1 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
7.2 - No Run! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
7.3 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
7.4 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
7.5 - FOUR! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
7.6 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
8.1 - No Run! Evan Jones to Rassie Van der Dussen.
8.2 - No Run! Evan Jones to Rassie Van der Dussen.
8.3 - 2 Runs! Evan Jones to Rassie Van der Dussen.
8.4 - 1 Run! Evan Jones to Rassie Van der Dussen.
8.5 - FOUR! Evan Jones to Grant Roelofsen.
8.6 - 1 Run! Evan Jones to Grant Roelofsen.
9.1 - No Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
9.2 - FOUR! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
9.3 - No Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
9.4 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
9.5 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
9.6 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
10.1 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Grant Roelofsen.
10.2 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Rassie Van der Dussen.
10.3 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Grant Roelofsen.
10.4 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Rassie Van der Dussen.
10.5 - No Run! Bjorn Fortuin to Grant Roelofsen.
10.6 - 1 Run! Bjorn Fortuin to Grant Roelofsen.
11.1 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
11.2 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
11.3 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Grant Roelofsen.
11.4 - No Run! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
11.5 - No Run! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
11.6 - 2 Runs! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
12.1 - No Run! Ferisco Adams to Grant Roelofsen.
12.2 - Catch OUT! Ferisco Adams to Grant Roelofsen.
12.3 - 1 Run! Ferisco Adams to George Linde.
12.4 - 1 Run! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
12.5 - No Run! Ferisco Adams to George Linde.
12.6 - 1 Run! Ferisco Adams to George Linde.
13.2 - 1 Run! Wihan Lubbe to George Linde.
13.3 - 1 Run! Wihan Lubbe to Rassie Van der Dussen.
13.4 - 1 Run! Wihan Lubbe to George Linde.
13.5 - 1 Run! Wihan Lubbe to Rassie Van der Dussen.
13.6 - 1 Run! Wihan Lubbe to George Linde.
14.1 - FOUR! Evan Jones to George Linde.
14.2 - FOUR! Evan Jones to George Linde.
14.3 - 2 Runs! Evan Jones to George Linde.
14.4 - No Run! Evan Jones to George Linde.
14.5 - 1 WIDE! Evan Jones to George Linde.
14.5 - 1 Run! Evan Jones to George Linde.
14.6 - 1 WIDE! Evan Jones to Rassie Van der Dussen.
14.6 - 1 Run! Evan Jones to Rassie Van der Dussen.
15.1 - 1 LEG BYE! Tabraiz Shamsi to Rassie Van der Dussen.
13.1 - 2 Runs! Wihan Lubbe to George Linde.
15.2 - SIX! Tabraiz Shamsi to George Linde.
15.3 - Clean BOWLED! Tabraiz Shamsi to George Linde.
15.4 - No Run! Tabraiz Shamsi to Delano Potgieter.
15.5 - Stump OUT! Tabraiz Shamsi to Delano Potgieter.
15.6 - 1 Run! Tabraiz Shamsi to Odean Smith.
16.1 - 1 Run! Lungi Ngidi to Odean Smith.
16.2 - 1 Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
16.3 - FOUR! Lungi Ngidi to Odean Smith.
16.4 - No Run! Lungi Ngidi to Odean Smith.
16.5 - Catch OUT! Lungi Ngidi to Odean Smith.
16.6 - 1 Run! Lungi Ngidi to Rashid Khan.
17.1 - 2 Runs! Ferisco Adams to Rashid Khan.
17.2 - 1 Run! Ferisco Adams to Rashid Khan.
17.3 - 1 Run! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
17.4 - FOUR! Ferisco Adams to Rashid Khan.
17.5 - FOUR! Ferisco Adams to Rashid Khan.
17.6 - 1 Run! Ferisco Adams to Rashid Khan.
18.1 - Catch OUT! Lungi Ngidi to Rashid Khan.
18.2 - 1 WIDE! Lungi Ngidi to Jofra Archer.
18.2 - 1 Run! Lungi Ngidi to Jofra Archer.
18.3 - No Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
18.4 - No Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
18.5 - SIX! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
18.6 - 1 Run! Lungi Ngidi to Rassie Van der Dussen.
19.1 - FOUR! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
19.2 - 1 Run! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
19.3 - 1 Run! Ferisco Adams to Jofra Archer.
19.4 - 2 Runs! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
19.5 - Catch OUT! Ferisco Adams to Rassie Van der Dussen.
19.6 - 1 BYE! Ferisco Adams to Kagiso Rabada.
0.1 - No Run! George Linde to Jason Roy.
0.2 - No Run! George Linde to Jason Roy.
0.3 - No Run! George Linde to Jason Roy.
0.4 - 1 Run! George Linde to Jason Roy.
0.5 - No Run! George Linde to Jos Buttler.
0.6 - No Run! George Linde to Jos Buttler.
1.1 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jason Roy.
1.2 - 1 WIDE! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
1.2 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
1.3 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jason Roy.
1.4 - 3 Runs! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
1.5 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jason Roy.
1.6 - No Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
2.1 - Catch OUT! George Linde to Jason Roy.
2.2 - Clean BOWLED! George Linde to Wihan Lubbe.
2.3 - No Run! George Linde to Dane Vilas.
2.4 - No Run! George Linde to Dane Vilas.
2.5 - 1 Run! George Linde to Dane Vilas.
2.6 - No Run! George Linde to Jos Buttler.
3.1 - 1 LEG BYE! Jofra Archer to Dane Vilas.
3.2 - No Run! Jofra Archer to Jos Buttler.
3.3 - No Run! Jofra Archer to Jos Buttler.
3.4 - FOUR! Jofra Archer to Jos Buttler.
3.5 - No Run! Jofra Archer to Jos Buttler.
3.6 - FOUR! Jofra Archer to Jos Buttler.
4.1 - No Run! George Linde to Dane Vilas.
4.2 - 5 WIDES! George Linde to Dane Vilas.
4.2 - 1 Run! George Linde to Dane Vilas.
4.3 - No Run! George Linde to Jos Buttler.
4.4 - No Run! George Linde to Jos Buttler.
4.5 - No Run! George Linde to Jos Buttler.
4.6 - 1 Run! George Linde to Jos Buttler.
5.1 - No Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
5.2 - No Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
5.3 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
5.4 - No Run! Kagiso Rabada to Dane Vilas.
5.5 - Clean BOWLED! Kagiso Rabada to Dane Vilas.
5.6 - No Run! Kagiso Rabada to Mitchell Van Buuren.
6.1 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
6.2 - 1 Run! Rashid Khan to Mitchell Van Buuren.
6.3 - No Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
6.4 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
6.5 - Clean BOWLED! Rashid Khan to Mitchell Van Buuren.
6.6 - 1 Run! Rashid Khan to David Miller.
7.1 - 3 Runs! Odean Smith to David Miller.
7.2 - 2 Runs! Odean Smith to Jos Buttler.
7.3 - FOUR! Odean Smith to Jos Buttler.
7.4 - 1 Run! Odean Smith to Jos Buttler.
7.5 - No Run! Odean Smith to David Miller.
7.6 - 1 Run! Odean Smith to David Miller.
8.1 - No Run! Rashid Khan to David Miller.
8.2 - 1 Run! Rashid Khan to David Miller.
8.3 - No Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
8.4 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
8.5 - 1 Run! Rashid Khan to David Miller.
8.6 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
9.1 - FOUR! Jofra Archer to Jos Buttler.
9.2 - No Run! Jofra Archer to Jos Buttler.
9.3 - 1 Run! Jofra Archer to Jos Buttler.
9.4 - No Run! Jofra Archer to David Miller.
9.5 - No Run! Jofra Archer to David Miller.
9.6 - 1 Run! Jofra Archer to David Miller.
10.1 - 1 Run! George Linde to David Miller.
10.2 - 2 Runs! George Linde to Jos Buttler.
10.3 - FOUR! George Linde to Jos Buttler.
10.4 - 1 Run! George Linde to Jos Buttler.
10.5 - FOUR! George Linde to Jos Buttler.
10.6 - 2 Runs! George Linde to David Miller.
11.1 - 1 Run! Sam Curran to Jos Buttler.
11.2 - FOUR! Sam Curran to David Miller.
11.3 - 1 Run! Sam Curran to David Miller.
11.4 - 1 Run! Sam Curran to Jos Buttler.
11.5 - 1 Run! Sam Curran to David Miller.
11.6 - No Run! Sam Curran to Jos Buttler.
12.1 - 1 Run! Rashid Khan to David Miller.
12.2 - No Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
12.3 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
12.4 - 1 Run! Rashid Khan to David Miller.
12.5 - No Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
12.6 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
13.1 - No Run! Sam Curran to Jos Buttler.
13.2 - 1 Run! Sam Curran to Jos Buttler.
13.3 - 1 Run! Sam Curran to David Miller.
13.4 - FOUR! Sam Curran to Jos Buttler.
13.5 - 1 Run! Sam Curran to Jos Buttler.
13.6 - No Run! Sam Curran to David Miller.
14.1 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
14.2 - No Run! Rashid Khan to David Miller.
14.3 - 1 Run! Rashid Khan to David Miller.
14.4 - 1 Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
14.5 - 1 Run! Rashid Khan to David Miller.
14.6 - No Run! Rashid Khan to Jos Buttler.
15.1 - Catch OUT! Kagiso Rabada to David Miller.
15.2 - 1 Run! Kagiso Rabada to Evan Jones.
15.3 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
15.4 - 1 Run! Kagiso Rabada to Evan Jones.
15.5 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
15.6 - 1 Run! Kagiso Rabada to Evan Jones.
16.1 - 1 Run! Jofra Archer to Evan Jones.
16.2 - 1 WIDE! Jofra Archer to Jos Buttler.
16.2 - No Run! Jofra Archer to Jos Buttler.
16.3 - FOUR! Jofra Archer to Jos Buttler.
16.4 - 2 Runs! Jofra Archer to Jos Buttler.
16.5 - FOUR! Jofra Archer to Jos Buttler.
16.6 - 1 Run! Jofra Archer to Jos Buttler.
17.1 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
17.2 - 2 Runs! Kagiso Rabada to Evan Jones.
17.3 - 1 Run! Kagiso Rabada to Evan Jones.
17.4 - FOUR! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
17.5 - 1 Run! Kagiso Rabada to Jos Buttler.
17.6 - FOUR! Kagiso Rabada to Evan Jones.
18.1 - 1 WIDE! Jofra Archer to Jos Buttler.
18.1 - Catch OUT! Jofra Archer to Jos Buttler.
18.2 - 1 Run! Jofra Archer to Ferisco Adams.
18.3 - No Run! Jofra Archer to Evan Jones.
18.4 - 1 Run! Jofra Archer to Evan Jones.
18.5 - No Run! Jofra Archer to Ferisco Adams.
18.6 - 1 Run! Jofra Archer to Ferisco Adams.
19.1 - 2 Runs! Odean Smith to Ferisco Adams.
19.2 - 1 Run! Odean Smith to Ferisco Adams.
19.3 - No Run! Odean Smith to Evan Jones.
19.4 - 1 Run! Odean Smith to Evan Jones.
19.5 - 1 Run! Odean Smith to Ferisco Adams.
19.6 - No Run! Odean Smith to Evan Jones.
Paarl Royals
MI Cape Town
Match Info
Paarl Royals
129/6
MI Cape Town
142/9
Toss:
Paarl Royals , elected to Field
Umpires:
Match Status:
MI Cape Town won by 13 runs
Batting
R
B
4s
6s
Jason Roy
4
8
0
0
Jos Buttler
68
58
9
0
Wihan Lubbe
0
1
0
0
Dane Vilas
2
8
0
0
Mitchell Van Buuren
1
3
0
0
David Miller
26
24
2
0
Evan Jones
*
13
12
1
0
Ferisco Adams
*
6
6
0
0
Lungi Ngidi
0
0
0
0
Bjorn Fortuin
0
0
0
0
Tabraiz Shamsi
0
0
0
0
Extras b 0 p 0 nb 0 lb 1, w 8)
9
Total (6 wickets, 20.0 overs)
129/6 (20.0)
Bowling
O
M
R
W
George Linde
4
0
23
2
Kagiso Rabada
4
0
27
2
Jofra Archer
4
0
31
1
Rashid Khan
4
0
16
1
Odean Smith
2
0
16
0
Sam Curran
2
0
15
0
Fall of Wickets
1-9(Jason Roy 2.1 ov)
2-9(Wihan Lubbe 2.2 ov)
3-27(Dane Vilas 5.5 ov)
4-30(Mitchell Van Buuren 6.5 ov)
5-89(David Miller 15.1 ov)
6-121(Jos Buttler 18.1 ov)
Batting
R
B
4s
6s
Ryan Rickelton
5
4
1
0
Dewald Brevis
2
10
0
0
Sam Curran
2
3
0
0
Grant Roelofsen
34
30
3
0
Rassie Van der Dussen
49
42
4
1
George Linde
24
14
2
1
Delano Potgieter
0
2
0
0
Odean Smith
6
5
1
0
Rashid Khan
13
7
2
0
Jofra Archer
*
2
2
0
0
Kagiso Rabada
*
0
1
0
0
Extras b 1 p 0 nb 0 lb 1, w 3)
5
Total (9 wickets, 20.0 overs)
142/9 (20.0)
Bowling
O
M
R
W
Bjorn Fortuin
4
0
22
2
Wihan Lubbe
2
0
9
0
Lungi Ngidi
4
0
29
2
Ferisco Adams
4
0
31
2
Tabraiz Shamsi
4
0
27
2
Evan Jones
2
0
22
0
Fall of Wickets
1-6(Ryan Rickelton 0.6 ov)
2-9(Sam Curran 2.2 ov)
3-9(Dewald Brevis 2.5 ov)
4-72(Grant Roelofsen 12.2 ov)
5-103(George Linde 15.3 ov)
6-103(Delano Potgieter 15.5 ov)
7-110(Odean Smith 16.5 ov)
8-124(Rashid Khan 18.1 ov)
9-141(Rassie Van der Dussen 19.5 ov)