INGOSI: Akunamuntu yini kule mizi okusantuzwa kuyo ngomngcwabo?

2017-08-14 19:30

Durban - Ngithe ngibuka enye i-video enentsha edansa ibhenguze iphethe namabhodlela otshwala izungeza ibhokisi likamufi ngasho ngathi hho, hhayi bakithi basenenhlanhla labo doti bengakadukeli ngapha ngakithi bazozama ukugila le mikhuba nangakhona.

Kuthiwa bekushone ubhululu wabo abebebhenga naye, bephuza naye kubhenywa nalezi "ziyobisi" esezafika manje-ke ngokubona kwabo njengoba eseshonile nje umngani wabo sekumele bazoyinyomfa nalapha emngcwabeni-ke kubo kamufi.

Ubungabona-ke ibhokisi lisantuzelwa, ligxanyalazelwa lize lishaywe nangezibhakela kuthiwa "isosha lilele la" bese kusha isigubhu khona lapho, bekuyingxubevange nje kubuye kuklewulwe khona lapho.

OLUNYE UDABA:INGOSI: Ave zilahleka izinto ngomngcwabo

Cha nje ngicikekile okwangempela. 

Ngiye ngafifiyela ngizibuza ukuthi kakunamnumzane yini kulo muzi okugilwa khona le mihlola madoda. 

Mhlawumbe akasekho-ke umnumzane wakhona, akusekho nomalume wakhona-ke akhuze umhlola athele imvubu lezi zidakwa ziphume ziphaphatheka nalamabhodlela otshwala eziwaphethe ziyodakelwa le kude emakubo?

Hhawu cha niyabayeka!

Ngikuqonda kahle ukuthi umuntu kuvamise ukuthi avaleliswe ngaleyonto abeyikhonzile yilabo abebemazi kahle. Okusho ukuthi nale genge ebhema ibuye ishutheke isinemfu ezindaweni ezithile nje kuyofanele simele indaba yabantu abazogila imihlola ngesinemfu bepolomba phambi kwethu ngoba nakhu kuthiwa kuvaleliswa kumufi? Ngeke nikwenze lokho kweminye imizi, nginitshele-ke.

Nigcabanga ukuthi kusuke kuqondiswe kubantu abenza izinto zangempela ukuthi mabavaleliswe ngophawu lwento abebeyithanda njengamasosha, amaphoyisa, wosopolitiki kanjalo la kuye kukhuzwe iziqubulo njengophawu lokuthi omunye wabo useguqile. 

Kanizukusigila thina belu nisukele yonke imikhufakhufa le nithi mayivaleliswe ngalento ebiyiyona isaphila. Kuzothiwani uma leyonto abeyithanda umufi ibiwunenga umphakathi abehlala kuwo, hhe? Nizozocika umphakathi ngisho esefile umuntu ebeniyisinengiso naye niba bobhululu bakhe?

Sewuke ubone kushone isela leginsa, isigelekeqe esaziwayo bese kusuka yonke le mithuqasi ebitsotsa naleli sela elishonile izophazamisa umngcwabo ishaya izidudla ngezimoto zokwebiwa.

Basuke bethi uthini umphakathi uma sebezogcwaneka udede-ke manje ngezinto zabo abebezenza nomufi?

Ngithi aboke bezogcwaneka ngakithi yikhona bezobona ama-hips enyoka. 

Abaphathi bemizi nabo kumele baqinise isandla bakithi, ake niyeke ukuyetha nibe zintothololo. 

Phela ukushonelwa akusho ukuthi sekumele ube yisibukeli nje ungavimbi uma seluphuma esandleni uhlelo nezikhulumi sezidlebeleka.

Kuningi okonakalayo abantu bethithibaliswe wukuthi kuthiwa uma ukhuluma ushonelwe wedlula kabi, okusho ukuthi uba nemikhuba emibi emva kwalokho. 

Yingakho kweminye imizi uthi unalo ulwazi lokuthi umama wala kushonwe khona akezwani nomama wakamakhelwane kodwa uthole abaphathi bohlelo sebemfake ohlelweni umama wakamakhelwane bethi makakhulumele isikhelwane sonke. Akhulumeni ebe engezwani nalo muntu oshonelwe? 

Ngisanda kukubona nje kwenye indawo, ngabona lo oshonelwe ehwaqabala ezwa kubizwa igama likamakhelwane abangezwani naye kuthiwa wuye ozokhulumela isikhelwane. Habe!

Naye lo obizwayo wathi dlengelele, okuchaza ukuthi ubengalindele nhlobo. 

Angithi-ke futhi kwezinye izindawo kababe besakwazisa nokuthi bacela ukukufaka ohlelweni, kuvele kufike lowo mshana nje okwazi ukubhala athi qala-qala aqobele phansi uhlelo. 

Kwaluhlelo lolo luphethwe wumuntu wokuhamba obuye aphahluke khona la okushonwe khona, aphoxe izethameli ethi wenza amahlaya kanti uyahhema, hheyi-bo. 

Uke ubabone laba bantu abagcina kudala bewaqhulula amahlaya besafunda, lezi ezihlala emuva ekilasini ziwohloze uhleko ngamahlaya abhedayo. 

Noma esewubhuti osebenza eGoli, athi uyafika ngakubo kanti kushoniwe bese bemcela ukuthi makaphathe uhlelo, ewu.

Siyobeleselwa ngamahlaya asendulo-ke kuyoze kuvame umusa bazalwane.

Bakhona nabefundisi abawophahluka.

Ngisanda kuzwa omunye umfundisi ekikiliza umufi ethi wathi angaqeda isikole wase encipha esontweni yikho nje eshonele le koGoli, esho ehhema ubaba mfundisi ngoba ingane yaqeda isikole yaya eGoli ngoba iyoqalaza amatoho.

Ukuthi sekuhlanganaphi-ke ukuvelelwa yingozi ishone nokusonta ngabe nginamanga uma ngingathi ngiyazi. 

Mina ngoba ngiwuNongqavungqavu kangqongqoshe wezasekhaya ukube kwakukithi ngangizocela ithuba ngasekugcineni kohlelo ngithi ukubeka amabili ngichazele umphakathi ukuthi kangisayizwa-ke kahle le nkulumo kababa mfundisi ukuthi ibheke kuphi... ngiyadlala hha abefundisi bayakhothanyelwa. 

Abaphikiswa abefundisi, kusuke kuphethe bona, ha-haa-haaa kodwa mhla kungisukile kungathi uma sekusukuma laba abagovozela amabhokisi emingcwabo bedansa ngivele ngisukume nami ngithathe ibhakede elinamanzi nomshanelo ngenze sengathi yintelezi, ngichele ngizungeze ibhokisi lomngcwabo wakithi, ngibe ngikhwifa ngimemeza nangomlomo ngithi: "Hamba moy'omubi wabasantuzi! Fire, fire!" 

Ayazi-ke amakholwa ngisho ukuthini uma ngikhuza u-fire. Ungabona, bangahlakazeka laba abeza emingcwabeni sebebukhile, bethwele utshwala ngamakhanda bezosidansela inyongo lapha. 

Imingcwabo ake iqhutshwe ngokwezifiso zomndeni oshonelwe, hhayi ngokwezethameli eziyimidlwembe ezizobhenguza lapha, zilulaza umuzi womnumzane. Mamoshane!

Kulobe uTHOBILE NXUMALO

UThobile Nxumalo nguMhleli Omkhulu weLANGA.

Ungaxhumana naye kuThobile.Nxumalo@ilanganews.co.za noma editor@ilanganews.co.za. 

Ukhona nakuFacebook: Thobile Nxumalo, kwiTwitter: @ThobileNxumalo nakwi-Instagram: nxumalo_r_nxumalo

Disclaimer:INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.

NEXT ON NEWS24X

AB praises selfless skipper

2010-11-21 18:15

Inside News24

 
Traffic Alerts
There are new stories on the homepage. Click here to see them.
 
English
Afrikaans
isiZulu

Hello 

Create Profile

Creating your profile will enable you to submit photos and stories to get published on News24.


Please provide a username for your profile page:

This username must be unique, cannot be edited and will be used in the URL to your profile page across the entire 24.com network.